Hitta till oss
Om du åker R50 norrut från Örebro sväng av höger vid gamla
Coop!!
Åk vänster in under tunneln och sväng vänster igen straxt innan du kommer
upp på motorvägen igen (se skylt FÖRLUNDA)
Fortsätt ca 1 ,5 km (över järnvägen ).
Butiken ligger på vänster sida bakom ett stort tegelhus